Kontakt

SPORT W REGIONIE Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 270 XI p., 90-361 Łódź

NIP 7252304766, REGON 387739389
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874638
Kapitał zakładowy 20 000,00 zł opłacony w całości

biuro@regionalnysport.pl
marketing@regionalnysport.pl
Telefon: 42 205 02 51

Numer rachunku bankowego:
MBank 86 1140 2004 0000 3202 8077 6663